Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

z  relacji Julii Pardo i Agnieszki Trochy z klasy Ia

 Wyjazd na uroczystość patriotyczną mógł być wyłącznie spełnieniem szkolnego obowiązku. Tak myśleliśmy jeszcze do godziny 10 rano 17 września, kiedy stawiliśmy się na zbiórce przed szkołą i razem z dziesięcioma osobami z naszej klasy pod opieką nauczyciela historii pana Leszka Sobieraja rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Już podróż autokarem sugerowała, że będzie to interesujący wyjazd. Jechaliśmy  do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka ...

i już w autokarze towarzyszący nam pan, który doświadczył zesłania na Sybir, opowiadał historie swoich rodziców i wspominał swoje bolesne doświadczenia z pobytu na nieludzkiej ziemi.

Po pokrzepiającym posiłku w „Gościńcu”, rozpoczęliśmy zwiedzanie. Z daleka rozpoznaliśmy Lecha Wałęsę, ale oblegający go tłum gości uniemożliwił zdobycie autografu. Zwiedzanie Domu Sybiraka okazało się dużym przeżyciem. Wrażenie robiła już sama informacja, że jest to oryginalny, zbudowany przez osiemnastowiecznych zesłańców z Polski, dom - przywieziony spod Irkucka, gdzie został rozebrany i po długiej drodze, w Szymbarku na nowo pieczołowicie złożony. Czytaliśmy umieszczone na ścianach poruszające historie zesłańców, oglądaliśmy wstrząsające zdjęcia, przedstawiające ciężko pracujących ludzi, wygłodzone dzieci, stosy zabitych …Weszliśmy także do parowozu i wagonów, którymi deportowano Polaków w głąb Rosji, oglądaliśmy fotografie pokazujące ogrom ich cierpienia.Zwiedziliśmy także zrekonstruowany bunkier Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.Nasze zaciekawienie wzbudził pomnik niedźwiedzia Wojtka i chętnie zapoznaliśmy się z niezwykłą historią  przygarniętego przez  armię Andersa niedźwiadka, który przebył sporą część szlaku bojowego z polskimi żołnierzami.

Spędziliśmy w Szymbarku prawie cały dzień, ale nie żałujemy, że tam pojechaliśmy – dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy i mieliśmy szansę poznać tragiczne losy Polaków zesłanych na Sybir – mamy nadzieję na więcej podobnych wycieczek w przyszłości.