Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

      13 października br., Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystą akademię, która odbyła się w sali YMCA z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Wiesława Krysztofowicz, która podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za dobrą pracę, a wyróżniającym się  wręczyła nagrody. Nauczycielka języka polskiego pani Jolanta Moszczyńska została w tym roku za swą pracę pedagogiczną wysoko oceniona przez miejskie władze oświatowe i otrzymała  zaszczytną Nagrodę  Prezydenta Miasta Gdyni.

 

 

 

 

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Marek Zejdler oraz przewodniczący SU Adam Labuhn z klasy II A, który po swoim wystąpieniu wręczył wszystkim nauczycielom wyróżnienia w postaci dyplomów, przyznanych przez uczniów w dwunastu kategoriach: perfekcyjny profesor, cichy bohater/cicha bohaterka, najaktywniejszy nauczyciel, najbardziej przyjazny nauczyciel, najbardziej zorganizowany nauczyciel, najbardziej pomocny nauczyciel, nauczyciel budzący największy respekt, najcierpliwszy nauczyciel, najmodniejszy nauczyciel, najkreatywniejszy nauczyciel, najweselszy nauczyciel, najbardziej wyrozumiały nauczyciel.

 A  potem było już coraz weselej…

 

 

Uczniowie przygotowali szereg atrakcji, były występy muzyczne, taneczne, a także przedstawienie ukazujące w sposób humorystyczny i przyjazny szkolną codzienność. Bardzo spodobały się „Wiadomości z pokoju nauczycielskiego i szkolnych korytarzy”.  Zapanowała swobodna atmosfera i wszyscy - i nauczyciele i uczniowie, bawili się świetnie.

Wszystkim uczniom - organizatorom, artystom, występującym, osobom biorącym udział w przygotowaniach akademii bardzo dziękujemy, a nauczycielom i pracownikom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego! 

Adam Labuhn