Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 04.11.2014 r. uczniowie klas IIA oraz IIE udali się do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na corocznie organizowane Forum Młodych. W ramach spotkania odbyło się osiem paneli. Celem każdego panelu było omówienie rożnych aspektów dotyczących Polski 25 lat po odzyskaniu wolności. Uczniowie klasy IIA przygotowywali się do debaty, podczas gdy klasa IIE wzięła udział w dyskusji- Jak używamy wolności? Dyskusja dla tych, którzy chcą wyrobić sobie zdanie o ostatnich 25 latach wolności Polski. Pytania zadawała Katarzyna Żelazek, a gośćmi byli muzyk Tomasz „Lipa” Lipnicki oraz dawna działaczka Solidarności Ludwika Wujec. Pytania zadawane przez prowadzącą dotyczyły wolności w okresie PRL-u oraz dzisiejszej Polski.

Podczas dyskusji, istniała możliwości zadawania pytań. Między gośćmi, a uczniami trójmiejskich gimnazjów i liceów wywiązała się interesująca dyskusja. Po dwugodzinnym spotkaniu na wszystkich zebranych gości czekał lunch. Następnie odbyła się debata pomiędzy IX LO w Gdyni, a V LO w Gdańsku. Teza debaty: Wolność zdobyta w 1989 roku jest straconą szansą. Nasze liceum musiało potwierdzić tę tezę.

W drużynie IX LO, znaleźli się uczniowie klasy IIA: Anna Leśniak, Wiktoria Paprocka, Adam Labuhn oraz Wojmir Przybyszewski. Po 40 minutach zaciekłej wymiany argumentów publiczność musiała zagłosować za drużyną, która lepiej poradziła sobie z obroną swojej strony. Uczestnicy głosowali również, za mówcą, który poradził sobie najlepiej i zrobił najlepsze wrażenie na publiczności.

Mimo doskonałego przygotowania merytorycznego naszej drużyny, debata skończyła się wygraną V LO w Gdańsku.

Wszyscy goście byli zadowoleni z wybranych paneli dyskusyjnych. Z pewnością spotkania takie jak Forum Młodych rozwijają i aktywizują młodych ludzi. Już trwają przygotowania do Forum Młodych 2015! Uczniowie „dziewiątki” czekają z niecierpliwością na następną edycję.