Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W czwartek 6.11.2014r., zgodnie z kilkuletnią tradycją, odbył się finał szkolnego konkursu historycznego pt. „Wielka wojna a sprawa polska”. Tytuł konkursu nawiązywał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, której skutki wywarły ogromny wpływ na losy Polski i Europy w XX wieku. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.), źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i historii powszechnej z lat 1914 – 1918.

Ze względu na indywidualną formułę konkursu w dniu 31 października odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły sześciu najlepszych uczniów. W jury obok nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa p. Daniela Czecha zasiedli także p. dyrektor Wiesława Krysztofowicz, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego p. Dorota Twarowska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn. Prowadzącym konkurs był nauczyciel historii i wos Leszek Sobieraj Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
I miejsce Mikołaj Brzozowski z klasy 2A
II miejsce Jan Mazur z kasy 2A
III miejsce Szymon Maćkowiak z klasy 2A
IV miejsce Karolina Kleisa z klasy 2A
V miejsce Grzegorz Prill z klasy 2A
VI miejsce Rafał Wachowiak z klasy 3A
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi a pierwsze trzy osoby także okolicznościowymi pucharami. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.