Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 16 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00. w Urzędzie Marszałkowskimw Gdańsku odbył się drugi etap konkursu wiedzy o prawie pracy pod hasłem „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY". W etapie regionalnym naszą szkołę reprezentowały  Natalia Wiśniewska (klasa I b) oraz Daria Treder (klasa IIa).

 

 

I miejsce w konkursie zajął Jakub Cierocki z VI LO w Gdyni. Na kolejnym miejscu z tą samą liczbą punktów 33/35 uplasowały się dwie uczennice: Daria Treder z naszej szkoły oraz uczennica reprezentująca Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Komisja konkursowa zadecydowała o przeprowadzeniu dogrywki w celu wyłonienia 2 i 3 miejsca.

Dziewczyny odpowiadały ustnie na pytania zadawane przez przewodniczącego komisji konkursowej. Przy 10 pytaniu błąd popełniła uczennica z ZSH-G. W związku z powyższym II miejsce zajęła Daria Treder.Wszystkie wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do etapu centralnego konkursu,który odbędzie się w kwietniu 2015 roku w Warszawie. Gratulujemy!

 

Opiekun Daniel Czech