Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

   "Po długie lata będzie pamiętać lud gdyński te wydarzenia, wszystko będzie przekazywał na swoje dalsze pokolenia" (cytat z anonimowej odezwy).   Honorując rocznicę dramatycznych wydarzeń, 17 grudnia 2014 r. zorganizowaliśmy debatę oksfordzką "Czy upamiętnianie wydarzeń Grudnia '70 w Gdyni jest naszym patriotycznym obowiązkiem?". Inicjatywa ta była także związana z niedawno zrealizowanym w naszej szkole projektem Tydzień Praw Człowieka.

Na wstępie głos zabrała dyrektor pani Wiesława Krysztofowicz oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Labuhn, po których to wystąpieniach uczciliśmy wszystkie ofiary tamtejszych tragicznych wydarzeń minutą ciszy.

Następnie odbyła się debata, którą jednoznacznie zwyciężyła strona propozycji. Po stronie propozycji wystąpili Łukasz Kamasz i Eryk Stram z klasy IA. Stronę opozycji reprezentowali Łukasz Skórski z klasy IC oraz Patryk Michalski z klasy IID.

W roli Marszałka debaty wystąpiła Małgorzata Paprocka z klasy IIA. Za obslugę debaty odpowiadał także Wojmir Przybyszewski oraz sekretarz debaty, Anna Leśniak z klasy IIA. Po debacie uczniowie klasy IIC- Katarzyna Raczyńska i Paweł Małecki przedstawili przygotowaną przez nich prezentację multimedialną dot. tamtych grudniowych dni 1970 r. Na zakończenie z prelekcją wystąpił gość naszego wydarzenia pan Jerzy Miotke (były wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, działacz Solidarności w czasach PRL, uczestnik wydarzeń Grudnia '70), który niezwykle interesująco i przejmująco przybliżył nam tę "czarną kartę" w hisotrii Polski i Gdyni. Pan Jerzy Miotke przekazał także naszej szkole bardzo ciekawe publikacje książkowe nt. Grudnia '70, które będą do dyspozycji nauczycieli i uczniów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie, organizatorom, nauczycielom i uczniom.

   Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/523 .

1418824450 93115347 org

1418824451 53397892 org

1418824486 73451269 org