Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

8 stycznia 2015 roku w naszej szkole, odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Związku Piłsudczyków Okręgu Pomorskiego w Gdyni.

Podczas uroczystości zostały nadane stopnie związkowe: pułkownika ZP-Edwardowi Golańskiemu, majora ZP - Andrzejowi Andrzejewskiemu, Andrzejowi Rogackiemu i Stefanowi Sierakowskiemu, kapitana ZP - Michałowi Bijochowi i porucznika ZP Piotrowi Nadolskiemu. Krzyżami Honorowymi Związku Piłudczyków RP odznaczono: Złotym- Dariusza Łaszycę, Srebrnym Andrzeja Gogolę, Sławomira Wiśniewskiego i Krzysztofa Jankowskiego.

Za duży wkład pracy na rzecz Związku Piłudczyków w Gdyni nagrodą rzeczową w postaci zestawu piśmiennego i biuletynu "Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni" został uhonorowany uczeń naszej szkoły, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Labuhn (IIA) oraz nagrodą książkową Damian Szyniec i Oskar Kalina z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej PKM w Gdyni.

Program spotkania noworocznego Piłsudczyków Gdyńskich oraz zaproszonych gości w dniu 08 stycznia 2014 roku.

1. Odegranie hymnu związkowego.

2. Powitanie gości

3. Nadanie stopni związkowych

4. Nadanie odznaczeń związkowych

5. Wręczenie legitymacji związkowych

6. Odsłuchanie nagrania związanego z pogrzebem Jadwigi Piłsudskiej- prezentował Adam Labuhn

7. Omówienie realizacji filmu „Gdynia sen o mieście 1926-1939”

8. Sprawy organizacyjne na 2015 rok – dyskusja.

9. Wystąpienie zaproszonych gości.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Zygmunt Zmuda Trzebiatowski - przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Pani Wiesława Krysztofowicz - dyrektor IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, Komendant WKU w Gdyni pan płk Grzegorz Stańczyk, Starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni pan Adam Wika Czarnowski, Prezes Gdyńskich Sybiraków Aleksander Ryziński, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół gdyńskich, Panowie: Andrzej Gogola z Zespołu Szkól Nr 13 w Gdyni, Pan Krzysztof Jankowski z Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni, Pan Sławomir Wiśniewski z Zespołu Szkół Nr 6 w Gdyni, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło Nr 21 Gdynia - Babie Doły pan Roman Witkowski, Pan Stefan Kukowski Przeor Pomorskiego Orderu św. Stanisława, Pan Ryszard Woliński Prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, ksiądz generał Marian Próchniak, Prezes Stowarzyszenia Misji ONZ Jarosław Wypijewski.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyło się omawianie realizacji filmu przez związek pt. "Gdynia sen o mieście 1926-1939", który ma zostać wyemitowany w 90 rocznicę uzyskania praw miejskich przez miasto, czyli 10 lutego 2016 roku. Uroczystość prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdyni pan Julian Aleksander Michaś płk ZP.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania: http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/636 .

pil2

pil1

pil