Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

8 stycznia 2015 roku w naszej szkole, odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Związku Piłsudczyków Okręgu Pomorskiego w Gdyni.

Podczas uroczystości zostały nadane stopnie związkowe: pułkownika ZP-Edwardowi Golańskiemu, majora ZP - Andrzejowi Andrzejewskiemu, Andrzejowi Rogackiemu i Stefanowi Sierakowskiemu, kapitana ZP - Michałowi Bijochowi i porucznika ZP Piotrowi Nadolskiemu. Krzyżami Honorowymi Związku Piłudczyków RP odznaczono: Złotym- Dariusza Łaszycę, Srebrnym Andrzeja Gogolę, Sławomira Wiśniewskiego i Krzysztofa Jankowskiego.

Za duży wkład pracy na rzecz Związku Piłudczyków w Gdyni nagrodą rzeczową w postaci zestawu piśmiennego i biuletynu "Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni" został uhonorowany uczeń naszej szkoły, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Labuhn (IIA) oraz nagrodą książkową Damian Szyniec i Oskar Kalina z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej PKM w Gdyni.

Program spotkania noworocznego Piłsudczyków Gdyńskich oraz zaproszonych gości w dniu 08 stycznia 2014 roku.

1. Odegranie hymnu związkowego.

2. Powitanie gości

3. Nadanie stopni związkowych

4. Nadanie odznaczeń związkowych

5. Wręczenie legitymacji związkowych

6. Odsłuchanie nagrania związanego z pogrzebem Jadwigi Piłsudskiej- prezentował Adam Labuhn

7. Omówienie realizacji filmu „Gdynia sen o mieście 1926-1939”

8. Sprawy organizacyjne na 2015 rok – dyskusja.

9. Wystąpienie zaproszonych gości.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Zygmunt Zmuda Trzebiatowski - przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Pani Wiesława Krysztofowicz - dyrektor IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, Komendant WKU w Gdyni pan płk Grzegorz Stańczyk, Starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni pan Adam Wika Czarnowski, Prezes Gdyńskich Sybiraków Aleksander Ryziński, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół gdyńskich, Panowie: Andrzej Gogola z Zespołu Szkól Nr 13 w Gdyni, Pan Krzysztof Jankowski z Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni, Pan Sławomir Wiśniewski z Zespołu Szkół Nr 6 w Gdyni, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło Nr 21 Gdynia - Babie Doły pan Roman Witkowski, Pan Stefan Kukowski Przeor Pomorskiego Orderu św. Stanisława, Pan Ryszard Woliński Prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, ksiądz generał Marian Próchniak, Prezes Stowarzyszenia Misji ONZ Jarosław Wypijewski.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyło się omawianie realizacji filmu przez związek pt. "Gdynia sen o mieście 1926-1939", który ma zostać wyemitowany w 90 rocznicę uzyskania praw miejskich przez miasto, czyli 10 lutego 2016 roku. Uroczystość prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdyni pan Julian Aleksander Michaś płk ZP.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania: http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/636 .

pil2

pil1

pil