Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 16 stycznia w naszej szkole odbył się pierwszy z cyklu wykładów w ramach projektu edukacyjnego pt.: ,,Żyj zdrowo na sportowo”. Dotyczył on  zagadnień związanych z dietetyką i żywieniem. Prowadząca wykład- trener żywienia Pani Daria Bogucka już na wstępie poddała pod wątpliwość sposób odżywiania w postaci diet. Myślą przewodnią prezentacji było odwiedzenie od pomysłu stosowania ukierunkowanych diet, rygoru i schematu ograniczającego nas w żywieniu na rzecz przemyślanego codziennego jadłospisu, systematyczności posiłków obowiązkowo połączonych z aktywnością fizyczną.

Pani Bogucka przekonywała, że to właśnie brak zakazów i reżimu pokarmowego powoduje uwolnienie naszego umysłu od ciągłych myśli związanych z jedzeniem, a dzięki systematycznej aktywności jesteśmy w stanie kontrolować nasz metabolizm. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów i był doskonałym wprowadzeniem do kolejnej prelekcji, na którą zapraszamy w lutym. Tematem przewodnim będzie tym razem trening personalny i ukierunkowane ćwiczenia siłowe.

Katarzyna Szeleźniak- Białkowska

Marcin Góralski