Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Tegoroczna studniówka była niesamowitym przeżyciem! Odbyła się tradycyjnie w Hotelu Faltom w Rumi i rozpoczęła uroczystą galą poprowadzoną przez Paulinę Orwat, Marcina Molendowskiego oraz Martynę Kondrat. Część oficjalna łączyła w sobie rozdanie nagród dla Dyrekcji, wychowawców oraz nauczycieli, przemówienie Pani Dyrektor oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, występ taneczny Oliwii Wieczorek z klasy IIID w stylu dance hall, uroczyste wykonanie zgodnie ze studniówkową tradycją poloneza przez każdą klasę oraz wystąpienie Marcina Molendowskiego z piosenką "I Need A Dollar". Ta część idealnie zapoczątkowała zabawę, która trwała przez resztę wieczoru, aż do godziny 4 nad ranem. Wszyscy świetnie się bawili, a parkiet nigdy nie był pusty.

Dziękujemy za noc pełną wrażeń! Teraz odliczanie dni do matury...

Martyna Kondrat III A

1421601011 74570848 org

1421601158 57832580 org

1421601317 49876046 org

1421601439 22066154 org

1421601887 39874850 org

1421602088 55009496 org

1421606222 72319037 org