W piątek 30 stycznia po raz kolejny w naszym liceum miała miejsce ambulansowa akcja poboru krwi. Nadzór nad całością akcji sprawował przewodniczący rejonowej rady HDK PCK Gdynia-Sopot pan Andrzej Blok. Ze strony IX LO nadzór sprawowali nauczyciele  Leszek Sobieraj i Daniel Czech. Chęć oddania krwi zgłosiło 28 pełnoletnich  uczniów. W wyniku surowej selekcji personelu medycznego zakwalifikowano 16 chętnych, którzy łącznie oddali 7200 ml krwi.Zdjęcia z Akcji Honorowego Krwiodawstwa