Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

W czwartek 02.04. siedmioro uczniów naszego liceum brało udział w zbiórce środków na doposażenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniami Autystycznymi zorganizowanej przez Pomorski Oddział Okręgowy PCK i Fundację – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ich zadaniem, jako wolontariuszy, było zbieranie datków do puszek PCK oraz rozdawanie ulotek informacyjnych. Akcja została przeprowadzona na gdańskiej Starówce w godz. 9 – 13.30,  pod hasłem „Czerwony Krzyż świeci na niebiesko dla IWRD”. 

Swój wolny czas, w pierwszym dniu ferii wiosennych, bezinteresownie poświecili uczniowie z klasy I c: Magdalena Szypcio, Marta Sikorska, Karol Łuczyński, Konrad Mielnik, Patry Synakowski, z klasy  I a: Dagmara Dzięcielska oraz z klasy II b: Marika Janczuk i Paula Salimbot.