Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

11 czerwca 2015r. nastąpiło oficjalne potwierdzenie, trwajacej od lat współpracy między  szkołą a organizacją, stowarzyszającą gdyńskich sympatyków naszego Patrona. Sygnatariuszami porozumienia byli: Dyrektor IX Liceum Ogólnoksztalcącego Wiesława Krysztofowicz oraz Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków Oddziału Pomorskiego w Gdyni Julian Michaś.  Zostały podpisane dokumenty, pieczętujące wspólne działania naszego liceum i gdyńskich Piłsudczyków w zakresie popularyzowania wśród społeczności lokalnej patriotycznych i obywatelskich postaw oraz podejmowania wspólych inicjatyw, budujących szacunek do historii, symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej.

 Pani DyrektorWiesława Krysztofowicz, zwracając się do wszystkich zebranych, serdecznie podziękowała za dotychczasowe wspólne działania, podkreślając wkład Związku Piłsudczyków w realizowanie misji wychowaczej Liceum. Z dumą podkreśliła, że wśród gdyńskich szkól Dziewiątka postrzegana jest jako wzorzec w pielegnowaniu patriotycznych i obywatelskich wartości, co pozostaje w bezpośrednim związku ze współpracą z gdyńskimi Piłsudczykami.