Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

11 listopada to dzień  ważny dla każdego Polaka, to dzień radosnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W każdym większym mieście odbywają się parady, koncerty, biegi i inne widowiskowe imprezy sportowe. W przeddzień Urodzin Niepodległej w "Dziewiątce", której patronem jest Marszałek Józef Piłsudski, uroczyście obchodzi się Narodowe Święto Niepodległości łącznie ze Świętem Szkoły.

 

 

W tym dniu w wystroju, dekoracjach i rozetkach przypinanych do galowego ubioru, królują „barwy nieobojętne”.

 

W samo południe Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Krysztofowicz, rozpoczynając uroczystość serdecznie przywitała wielu znamienitych Gości, m.in. Pana Grzegorza Kuletę - dyrektora biura senatorskiego Sławomira Rybickiego. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz miasta oraz uczelni i organizacji społecznych od lat współpracujących ze szkołą i współdziałających w wychowaniu młodzieży w duchu patriotycznych i obywatelskich wartości.

Witając Przyjaciół i Sympatyków i Szkoły z Akademii Marynarki Wojennej, Związku Piłsudczyków i Związku Sybiraków, Pani Dyrektor przypomniała raz jeszcze potrzebę kształtowania postawy młodzieży, budowania w  nich wiedzy i szacunku dla przeszłości, zwłaszcza w obliczu nie do końca stabilnej i pewnej sytuacji w Europie i na świecie. Na pierwszą w nowej siedzibie uroczystość przybyły także Pani Alina Mroczkowska - była wieloletnia dyrektorka IX LO oraz Pani Barbara Fołtyn - była dyrektorka IV LO. Miło nam było także gościć przedstawicieli związków zawodowych oraz Rady Dzielnicy Orłowo, z którymi mamy nadzieję nawiązać współpracę ku obopólnym korzyściom.

Ważnym momentem podkreślającym tożsamość całej społeczności szkolnej było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Podniosłe słowa roty ślubowania przeczytała Pani Maria Banasik wychowawczyni klasy Ia, a wyróżnieni uczniowie składający ślubowanie na Sztandar Szkoły  otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe znaczki.

W dniach poprzedzających Święto  Niepodległości w szkole  odbyły się tradycyjne już konkursy: Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji o Wolności pt. „Etiuda o wolności”, Szkolny Konkurs Historyczny, Konkurs Fotograficzny „Barwy nieobojętne” – ich finaliści otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, puchary i upominki. Konkurs historyczny „Udział Józefa Piłsudskiego i Roman a Dmowskiego w odbudowie państwa polskiego w latach 1918-1922” wygrał Michał Lubiejewski z klasy Ia; kolejne miejsca zajęli Piotr Dmowski IIa, Adrian Grala IIa, Kacper Sędor IIc, Mikołaj Żynda Ib oraz Krystian Kaźmierczak Ia. Gratulował i nagrody wręczał płk.Związku Piłsudczyków Julian Michaś.

Laureaci „Etiudy o wolności”- konkursu, któremu poświęciliśmy osobny artykuł, piękną recytacją i śpiewem uświetnili obchody narodowego święta, wykonując wzruszające, a czasami gorzkie i bolesne utwory o dążeniu do Niepodległej. Dostarczyły one  obecnym wielu wzruszeń i różnorakich wrażeń.

Jak zawsze entuzjastycznie została przyjęta grupa młodzieży, prezentująca stroje z okresu II Rzeczypospolitej. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste, wróciły na moment  „sukni szelestem” (co z przyjemnością prezentujemy na zdjęciach) potwierdzając, że Dzień Niepodległości jest i ważny i radosny dla wszystkich.

Barbara Buller