Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W czwartek 24 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole konkurs „Mity to moja pasja”, w którym wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Początkowa część konkursu miała charakter erudycyjny – trzyosobowe zespoły odpowiadały na pytania dotyczące mitów greckich. Poziom był wyrównany, ale najwięcej punktów uzyskała klasa   I E. Gratulujemy!

W drugiej części zespoły prezentowały w auli przygotowane przez siebie zadania artystyczne:

  • Pokaz mody wraz z komentarzem,
  • Reklamę produktu związanego z tematyką mitologiczną,
  • Rap lub inną formę muzyczną ze słowami o treści mitologicznej.

Popisy oceniało jury w składzie: 

  1. Pan Wojciech Kulling – polonista oraz nauczyciel wok-u, przewodniczący jury.
  2. Pani Małgorzata Kulas – nauczycielka języka angielskiego.
  3. Adam Maczkowski – uczeń klasy II B, przedstawiciel samorządu szkolnego.
  4. Błażej Sandomierski – uczeń klasy II G, z zamiłowania fotografik.
  5. Jakub Weber – uczeń klasy II G, z zamiłowania aktor. 

Zwyciężyła klasa I F,

II miejsce – klasa I E,

III miejsce – klasa I G.

Gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich uczestników od organizatorek konkursu:
Marii Banasik i Danuty Paupy.