Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Po kilku dniach oczekiwania, wszystko stało się jasne! Mikołaj Podlasiński z klasy IIIE, który reprezentował IX Liceum Ogólnokształcące podczas wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Tadeusz Różewicz w oczach młodych Pomorzan”, został dostrzeżony! Mikołaj otrzymał wyróżnienie indywidualne przyznane przez jednego z członków jury, pana Piotra Łukawskiego, aktora Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
To dla nas ogromna radość i wielki sukces Mikołaja, który od dawna realizuje swoją aktorską pasję, m. in. biorąc udział w zajęciach teatralnych organizowanych przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
W poprzednim roku szkolnym mogliśmy oglądać Mikołaja na deskach teatru w sztuce Sławomira Mrożka „Emigranci”, a teraz z niecierpliwością czekamy na jego rolę w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
Telefon z informacją o tym wyróżnieniu był dla nas ogromną radością. Zwłaszcza, że niczego się już nie spodziewaliśmy. Gratulujemy Mikołajowi i trzymamy kciuki za Jego sukcesy! Teraz przygotowujemy się do konkursu piosenki o Gdyni. I celujemy w podium! Trzymajcie kciuki! 
Monika Marcinowska