Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Grupa teatralna przygotowała przedstawienie jasełkowe pt. „Jeden – zero”, które zaprezentowała zarówno w szkole, jak i poza nią: dla Koła Piłsudczyków oraz dla Towarzystwa Sybiraków. Jasełka łączyły elementy biblijne z laickimi, treści poważne z zabawnymi. Zarówno przedstawienie, jak życzenia i zaśpiewane piosenki świąteczne sprawiły, że ostatni dzień w szkole przed feriami bożonarodzeniowymi  upłynął w niezwykłej atmosferze.

Scenografię przygotowała pani Małgorzata Michalak, dzięki której udało się wyczarować w auli klimat świąteczny.

W jasełkach wystąpili uczniowie z klas I i II:

 1. Damian Schenk kl. I F
 2. Kacper Karaś kl. I B
 3. Paweł Fluder kl. I G
 4. Agata Kolatowska kl. II A
 5. Klaudia Smolak II A
 6. Basia Rychert II A
 7. Natalia Faszcza II A
 8. Anna Kopyto II A
 9. Julia Falkowska II A
 10. Piotr Lehmann II A
 11. Robert Pustoła II C
 12. Paweł Schulz I A
 13. Angelika Krzykawska I A

Piosenkę bożonarodzeniową zaśpiewały: Daria Mazur II G, Angelika Krzykawska I A i Julia Wilhelm I A.

Opiekunki grupy: Maria Banasik i Danuta Paupa