Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W piątek 3 marca  na dwóch godzinach lekcyjnych odbyła się VI edycja szkolnego Konkursu Wiedzy o Filmie. Organizatorem konkursu i twórcą zadań był Wojciech Kulling. Zabawa była wyborna, wszystkie pytania były przygotowane w formie audio-wizualnej. Aż 18 par wzięło udział w tym roku. Oprawę wizualną konkursu przygotowała nasza absolwentka Katarzyna Łosiak. Radzie Rodziców dziękujemy za wspaniałe nagrody (karnety do kina Helios).

Oto zwycięzcy, gratulujemy !

1 MIEJSCE - NATALIA KRÓL  i  JANEK SZYDŁOWSKI z  2 D - 148 PUNKTÓW

2 MIEJSCE - AGATA WIKA  i  ARTUR STRZELECKI  z 2 A i 3 D - 146 PUNKTÓW

3 MIEJSCE - JULIA KUROWSKA  i  ZUZA KOZŁOWSKA z  2 A - 118 PUNKTÓW