Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

30 marca w parku Kolibki w Orłowie odbyły się mistrzostwa gdyńskich szkół w drużynowych biegach przełajowych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyły nasze drużyny dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły się w formule rywalizacji indywidualnej, jednakże finalnie klasyfikowano drużyny (w tym przypadku szkoły) na podstawie sumy miejsc zajętych przez sześcioro uczniów reprezentujących szkołę.

 

 

Drużyna chłopców w składzie: Konrad Białas I C, Maciej Zera 1 C, Mikołaj Misztal 1 B, Krzysztof Grzonkowski 2 C, Olaf Stumski 2 B, Paweł Rypel 3 F zdobyła 3 miejsce.

Dziewczęta startujące w składzie: Agnieszka Makowska 1 E, Agata Grabas 1 G, Dagmara Penkowska 1 G, Wiktoria Zduńczyk 1 D, Wiktoria Gajtkowska 3 E, Jagoda Błaszkowska 3 E zajęły 5 miejsce.

Indywidualnie najwyższe lokaty zajęli: wśród dziewcząt Wiktoria Gajtkowska - 8 miejsce, zaś wśród chłopców Konrad Białas 7 miejsce. Gratulacje dla naszych drużyn, które potwierdziły swoje miejsca w ścisłej czołówce gdyńskich szkół.   

opiekun Marcin Góralski