Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych obfitowały w różnorodne wydarzenia. Od połowy września uczniowie i uczennice naszej szkoły spotykali się z obcojęzycznymi wolontariuszami i wolontariuszkami w ramach współpracy z Fundacją Morena z Gdańska :  Joao Oliviera  z Portugalii, Audrey Riber  z Francji, a już niebawem dołączą do nich  Anna  z Hiszpanii oraz wolontariusz z  Turcji.


Projekt edukacyjny zainspirowany i  koordynowany przez panią Dorotę Twarowską nosi nazwę ,,Granice naszego języka są granicami naszego świata”/,,The limits of our language are the limits of our world”. Zaproszeni goście przygotowali pasjonujące prezentacje dotyczące krajów, z których pochodzą.

 3 października odbyło się podsumowanie projektów realizowanych w ramach obchodów Dnia Języków Obcych. Klasy pierwsze przygotowały plakaty promujące dane państwa: Albanię, Belgię, Czechy, Dominikanę, Estonię, Finlandię i Grecję oraz zaprezentowały własne krótkometrażowe filmy zachęcające do nauki języków obcych. Wszystkie filmy były bardzo ciekawe, ale największe uznanie wg jury i publiczności zdobył film kl 1G. Dzień ten zakończyło  odtańczenie "Belgijki" oraz "Zorby" - tańców wspaniale integrujących uczestników. Dziękujemy wszystkim za udaną zabawę, do zobaczenia za rok! 

Organizatorkami przedsięwzięcia były: Magda Wojculewicz-Grabowska, Anna Krause, Joanna Stenka, Gabriela Reclaw oraz Dorota Twarowska.