Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 10 października 2017r. klasa IA wraz z wychowawcą Zenonem Marcinowskim uczestniczyła w seminarium literackim  w ramach prowadzonego projektu Piaśnica - kultura miejsca. Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. Uczniowie mieli wyjątkową okazję wysłuchać wykładów gości specjalnych – ludzi nauki i sztuki: ...

 

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska - prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku; Zbigniew Sajnóg - poeta, założyciel formacji artystycznej TOTART; Dariusz Brzóska Brzóskiewicz - historyk, poeta i twórca HAIKU oraz Elwira Worzała - Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich okręgu Pomorskiego. Wykłady miały na celu przybliżyć nieco historię  Zbrodni Piaśnickiej (12 - 14 tys. ofiar zbrodni hitlerowskiej w czasie II wojny wiatowej, zamordowanych i pogrzebanych na obszarze 240 ha Puszczy Darżlubskiej).

Prócz propagowania treści patriotycznych wydarzenie dawało również okazję wyrażania emocji i ekspresji poprzez sztukę - jako alternatywy dla mowy nienawiści. W czasie trwania seminarium uczestnicy zapoznali się z się z tłem historycznym okresu II wojny światowej oraz pozycjami literackimi na temat Zbrodni Piaśnickiej. Później nastąpiło omówienie i interpretacja omawianych dzieł, a na końcu uczniowie mieli za zadanie w grupach stworzyć własny utwór literacki w stylu haiku o tematyce Zbrodni Piaśnickiej na podstawie zasłyszanych wcześniej omawianych dzieł oraz emocji im towarzyszących. Każda grupa była nadzorowana przez innego wcześniej występującego gościa specjalnego. Podczas wydarzenia nie zabrakło też czasu na kilka wspólnych zdjęć.
Kacper Hardziej