Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Organizowany kolejny już raz przez naszą szkołę III Gdyński Młodzieżowy Rajd im Franciszki Cegielskiej przeszedł do historii. W tym roku odbył się w piątek, 20 października.
Oficjalnym akcentem tradycyjnie rozpoczynającym nasze wędrowanie było złożenie kwiatów na grobie Pani Prezydent. Potem, korzystając z wyjątkowo pięknej pogody (co, biorąc pod uwagę wszechobecne ostatnimi czasy deszcze, było prawdziwym cudem) zaczęliśmy wędrówkę przez witomiński las.

 

Po kilku kilometrach wyszliśmy na ulice gdyńskich dzielnic: Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka oraz Mały Kack i ostatecznie dotarliśmy do Orłowa i naszej, coraz piękniejszej Szkoły. Cała trasa wynosiła około 10 kilometrów i bez problemu pokonaliśmy ją w całości, czyli w grupie prawie 160 osób. Nie byłoby to możliwe bez naszego przewodnika, Pana Marka Romanowskiego (KTP PTTK Marynarki Wojennej „Marwojek”) i opieki druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Na miejscu czekała na nas pyszna grochówka (ugotowana przez Pana Bogdana Dzwonkowskiego dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3
w Gdyni,  Pana Krzysztofa Jankowskiego i serwowana przez Druha OSP, Pana Jerzego Kulczyka). Konkurs o Gdyni i Pani Prezydent F. Cegielskiej był ostatnim akcentem naszego udanego pod każdym względem rajdu. Czy było fajnie? Zobaczcie na zdjęciach ...

Cała impreza była możliwa  dzięki finansowemu wsparciu:

Pana Senatora RP Sławomira Rybickiego, Pana Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke, Urzędu Miasta Gdyni,Rady Rodziców przy IX LO w Gdyni

Dziękujemy!!!

Tekst: Katarzyna Szymańska,
 zdjęcia: Agnieszka Brudnicka (foto z trasy rajdu)
 i Wiesław Niemociński (foto na terenie szkoły)