Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 07 listopada odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „Mamy Niepodległą”. Od uczestników wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd. źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski  z lat 1914 – 1923. Ze względu na indywidualną formułę konkursu wcześniej odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły 7 uczestników wtorkowego finału.

W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca, zasiadł także przedstawiciel samorządu szkolnego Maciej Zera z kl. II c i opiekun samorządu szkolnego p. Dorota Twarowska.  Po półtoragodzinnej  rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:

1 miejsce Krystian Kaźmierczak – klasa II A
2 miejsce Michał  Lubiejewski – klasa II A
3 miejsce Jakub Kuberacki – klasa II D
4 miejsce Jakub Weber  – klasa III G
5 miejsce „ex aequo” Daria Mazur  z klasy III G i Szymon Pierog z klasy I B,
którzy zdobyli tę samą ilość punktów.

Wszyscy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi, a zdobywcy czterech pierwszych miejsc również pamiątkowymi pucharami. Nagrody ufundowane przez radę rodziców, na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości 10 listopada, wręczył prezes Oddziału Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP Julian Michaś i honorowy prezes Oddziału Pomorskiego ZP RP Arkadiusz Ordyniec.
Leszek Sobieraj