Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Tak jest już od lat. Łączymy uroczyste obchody każdej kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze świętem naszej szkolnej społeczności. W dniu, w którym witamy w progach „Dziewiątki’ znamienitych gości: przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP, Związku Sybiraków, Akademii Marynarki Wojennej, organizacji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, wszystkich sympatyków i przyjaciół IXLO (ze szczególnym ukłonem dla wieloletniej dyrektorki Pani Aliny Mroczkowskiej), uczniowie klas I składają ślubowanie i stają się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

 

Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz serdecznie witając przybyłych gości, podkreśliła, że od lat wspierają oni pracę  szkoły z dużym zaangażowaniem włączając się  w realizowanie misji ukształtowania młodego człowieka poprzez naukę i wychowanie. 

 

Ceremonia składania ślubowania przebiegała jak zawsze bardzo uroczyście. Pan Zenon Marcinowski wychowawca klasy Ia odczytał podniosłe słowa roty ślubowania, a wyróżnieni uczniowie składający ślubowanie na pochylony Sztandar Szkoły, otrzymali potem z rąk Pani Dyrektor Krysztofowicz pamiątkowe znaczki z wizerunkiem Marszałka.

 

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nagród w konkursach poprzedzających narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie odbyły się trzy: historyczny - pod hasłem „Mamy Niepodległą”, fotograficzny – „Barwy nieobojętne” oraz międzyszkolny poezji i pieśni patriotycznej „Etiuda o wolności”. Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody, a artyści słowa i muzyki dostarczyli zebranym wielu miłych wrażeń artystycznych, deklamując i wyśpiewując słowa o wolności.

 

Niezwykle istotnym dla naszego Liceum wydarzeniem było otwarcie  Sali Tradycji poświęconej pamięci  Patrona IX Liceum Ogólnokształcącego –Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:współtwórczyni i wieloletnia dyrektorka Szkoły pani Alina Mroczkowska, Profesor Daniel Duda – przyjaciel „Dziewiątki” od lat i orędownik nadania jej imienia Marszałka oraz Komandor Mariusz Mięsikowski –wieloletni koordynator współpracy naszego liceum z Akademią Marynarki Wojennej.

więcej zdjęć niebawem w Galerii

tekst Barbara Buller

fot. Sylwester Krygier