Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 15 grudnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu mitologicznego "Mity to moja pasja". Konkurs skierowany był do klas pierwszych, ale nie polegał on wyłącznie na teście wiedzy. Uczniowie mieli za zadanie również przygotować nazwę swojej drużyny o rodowodzie mitologicznym, okrzyk, pokaz mody mitologicznej wraz z komentarzem, reklamę prezentującą pewien mitologiczny produkt oraz piosenkę mitologiczną. Wszystkim konkurencjom towarzyszyło naprawdę wiele emocji!
 
 
Zmagania drużyn oceniali: pani Maria Banasik (przewodnicząca jury) oraz pani Monika Marcinowska, a także Błażej Sandomierski oraz Jakub Weber z klasy 3G oraz Justyna Derek z klasy 2D. Konkurs uświetniła swoją obecnością również pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz.
Pojedynek pomiędzy klasami był zacięty. Ostatecznie w ogólnej klasyfikacji zwyciężyła klasa 1E uzyskując również nagrody za najlepszą piosenkę, reklamę oraz pokaz mody. Drugie miejsce zajęła klasa 1B, a trzecie klasa 1G. Natomiast niepokonana w zakresie wiedzy wiedzy o mitologii okazała się klasa 1A. Nagrody dla zwycięskich klas ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy!  
Konkurs ten staje się tradycją IX LO i miejmy nadzieję, że w kolejnych latach dostarczy i uczestnikom  i obserwatorom również wiele emocji. 
Gustaw Matuszewski (IE)
 
 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOVBT5PmiNm4yqyqG5z-8FXZIbGx50xO1REZd2mZmt62v8ZDLruvgz8A_v_-Mmdtw?key=dko1WlozcFhvQXpXbFVKWUFldGpsRlhLend1elJR