Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniach od 13 do 20 marca br. grupa osiemnastu uczniów naszej szkoły wraz z dwiema nauczycielkami przebywała w Bonn, gdzie w ciągu tygodnia XXIII wymiany polsko - niemieckiej realizowała projekty, których celem była promocja Bonn i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych. 
Pobyt rozpoczął się od powitania na lotnisku w Kolonii.

 

 

Następnego dnia w szkole uczniowie zjedli śniadanie i zwiedzili budynek szkoły. Grupę oficjalnie powitał nowy dyrektor szkoły, który swoje urzędowanie rozpoczął w poniedziałek. Kolejnym punktem programu w środę był spacer po Bonn z kartami pracy. Czwartek polscy uczniowie rozpoczęli od udziału w dwóch godzinach zajęć lekcyjnych ze swoimi partnerami. 

 


Potem pojechaliśmy do Kolonii, którą zwiedziliśmy pod opieką przewodnika, realizując temat:,, Bohaterowie i legendy”. Panoramę miasta podziwialiśmy z drugiej strony Renu z wieży LVR. Piątek rozpoczął się od lekcji w szkole. Następnie pojechaliśmy do sklepu fabrycznego Haribo, gdzie odchudziliśmy nasze portfele na rzecz zakupionych słodyczy. 
W tym dniu zwiedziliśmy Muzeum Historii Niemiec z polskojęzyczną przewodniczką. Muzeum wywarło duże wrażenie na młodzieży. 
W sobotę wspólnie wędrowaliśmy w Siebengebirge do Drachenfels i, mimo że było bardzo zimno, widoki i ciepłe kakao na szczycie zrekompensowały nam wszelkie niedogodności. Wieczorem spotkaliśmy się na koncercie w Kościele św. Michała. Występujący muzycy to uczniowie, absolwenci, nauczyciele oraz rodzice uczniów Gimnazjum EMA. Koncert dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Niedzielę uczniowie Dziewiątki spędzili w gronie rodzin ich goszczących. 
Poniedziałek rozpoczął się na sportowo, bowiem pojechaliśmy na ścianę wspinaczkową, gdzie każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w tym sporcie. Po powrocie do szkoły zjedliśmy wspólny posiłek w stołówce szkolnej. Wieczorem spotkaliśmy się na wieczorze pożegnalnym, w trakcie którego prezentowane były projekty zrealizowane przez młodzież obu państw.

Ostatni dzień pobytu, 20 marca, rozpoczął się od przejścia trasą ,,Droga Demokracji”. Potem zwiedziliśmy Muzeum Konig i wróciliśmy do szkoły, gdzie zjedliśmy wspólny posiłek. Na lotnisku byliśmy po godzinie 15, gdzie pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. Sądzimy, że nawiązane przez młodzież przyjaźnie będą kontynuowane.

Wymiana polsko-niemiecka to ważne przedsięwzięcie zarówno dla nas jak i dla naszych przyjaciół. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież polską i niemiecką. 
Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia oraz instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy od lat w znaczącym stopniu wspiera finansowo naszą ideę wymiany. Kontynuowania wymiany jest możliwe dzięki udziałowi uczniów i nauczycieli obu stron w przedsięwzięciu oraz ich zaangażowanie. 
Grażyna Kozak-Pawlak, Joanna Spisak-Pietruszka