Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniach od 3 do 6 czerwca klasy 1F, 2B, 2C, 2D uczestniczyły w wycieczce do Berlina i Poczdamu.

Od samego rana rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Najpierw poznaliśmy okolice Dworca Centralnego w Berlinie i obejrzeliśmy siedzibę niemieckiego parlamentu, czyli Reichstag. Zobaczyliśmy Pomnik Żołnierzy Radzieckich, słynną Bramę Brandenburską, a także Pomnik Zamordowanych Żydów Europy, który został wybudowany na pamiątkę zagłady Żydów podczas II Wojny Światowej.

Po obiedzie w tureckiej restauracji udaliśmy się na miejsce zakwaterowanie do hotelu niedaleko ulicy Kudamm, głównej ulicy zachodniego Berlina, po której mieliśmy okazję przejść się i spędzić czas wolny.

 W drugim dniu kontynuowaliśmy zwiedzanie stolicy Niemiec; zobaczyliśmy kościół pamięci Cesarza Wilhelma, następnie przemieszczając się w kierunku wschodniego Berlina, odwiedziliśmy Wyspę Muzeów, pałac Charlottenburg i gotycką Katedrę Berlina, by pełen wrażeń dzień zakończyć zwiedzaniem Pergamonu, czyli muzeum słynnego ze zbiorów starożytnej architektury.

Po posiłku, tym razem w chińskiej restauracji, czas wolny spędziliśmy w Alexanderplatz, gdzie mogliśmy zrobić zakupy. 

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Poczdamu i tam zobaczyliśmy jedno z najciekawszych miejsc w mieście, a mianowicie rokokowy pałac i park Sanssouci - letnią rezydencję Króla Prus - Fryderyka II. Czas wolny spędziliśmy w centrum Poczdamu; powrót do Polski odbył się późnym popołudniem.

Karolina Dobrzycka IF