W piątek ósmego czerwca 19 uczniów z klas Ib, Ie i IIb wraz z opiekunami Beatą Ryl i Grażyną Makowską uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez dr Marię Wieloch. W trakcie prezentacji pod tytułem "Ptaki w obliczu śmieci" poznaliśmy wstrząsające fakty na temat wielkich plam śmieci na oceanach i wyspach oceanicznych na terenach lęgowych rzadkich ptaków morskich takich jak albatrosy ciemnolice i głuptaki.

 

 

Często zdarza się, że ptaki omyłkowo karmią swoje młode różnymi odpadami. Poważny problem stanowią dryfujące śmieci, żyłki i porzucony sprzęt wędkarski, które stają się pułapką także dla żółwi morskich i fok. Mniej przygnębiająca była część prelekcji dotycząca działalności biura obrączkowań i badań nad wędrówkami ptaków. Na zakończenie prezentacji odbył się krótki quiz sprawdzający rozpoznawanie ptaków. Najlepsze okazały się i nagrody otrzymały: Kamila Cymerman z kl. Ib i Roksana Dawidowska z kl.IIb. Ze stacji ornitologicznej grupa udała się na oznakowaną ścieżkę przyrodniczą w rezerwacie Ptasi Raj do wieży obserwacyjnej nad jeziorem Karaś. Tu można było zaobserwować dzikie gęsi, kormorany, tracze nurogęsie i usłyszeć trzcinniczki, trzciniaki i potrzosy. Ta część wycieczki odbyła się w towarzystwie brzęczącej chmary komarów, mimo to uczestnicy byli zadowoleni z wyprawy.

Beata Ryl