Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 14 września w Adventure Parku w Kolibkach odbyła się integracja klas pierwszych.

Uczniowie wykonywali zadania grupowe, by lepiej się poznać i nauczyć współpracy z nowymi koleżankami i kolegami. Wydarzenie zaczęło się od wyruszenia każdej klasy w odrębną trasę, następnie po jej pokonaniu ''pierwszaki'' zebrały się na placu i prezentowały przygotowane przez siebie: piosenki, banery, karykatury wychowawców oraz elementy wspólne ubioru. W konkurencjach, których oceną zajmowali się przedstawiciele SU wygrała klasa Ia. Uczniowie klasy prawno-dziennikarskiej wraz z panem Ordyńcem wygrywali w każdej kategorii. Międzyklasowe zmagania zakończyło wspólne ognisko. Szczególne podziękowania należą się Mai Murawskiej oraz Paulinie Giese, które zajęły się organizacją integracji!

Tekst i foto Mariusz Lasoń IIIa   Uwaga-  nowe zdjęcia