Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W ostatnim tygodniu września uczniowie klasy 2G uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach Błękitnej Szkoły w nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie.

Udało nam się poznać tajemnice prehistorycznej przyrody Polski, zaktualizować wiedzę na temat Morza Bałtyckiego. Podczas zajęć w fokarium helskim poznaliśmy bałtyckiego walenia i sposoby jego ochrony, wykonaliśmy anatomię śledzia w celu odszukania otolitów, wysłuchaliśmy wykładu na temat eutrofizacji Bałtyku i obejrzeliśmy trening medyczny fok.

W Chłapowie odwiedziliśmy bursztynnika pana Mariana Zawadzkiego, który w interesujący i zabawny sposób zdradzał nam tajemnice bursztynu. Na zamku w Krokowej spotkaliśmy „żywą historię” tego miejsca – porozmawiał z nami o swojej rodzinie hrabia Urlich von Krockow. Objechaliśmy ziemię pucką zwiedzając Rozewie, Mechowo, Krokową, Jastrzębią Górę. We Władysławowie zwiedziliśmy Muzeum Motyli, Muzeum Iluzji i Hallerówkę.
Opiekunkami wycieczki były pani Agnieszka Brudnicka i Małgorzata Turyn.