Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

02.10.18 odbyła się "Wielka Debata" organizowana przez Instytut Debaty Publicznej, by uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości oraz trzecie urodziny IDP.

Podczas całego wydarzenia towarzyszył nam kandydat na prezydenta rady miasta Gdańsk, Pan Kacper Płażyński wraz z małżonką.
Teza owej debaty brzmiała "Józef Piłsudski to najważniejszy ojciec polskiej niepodległości".
Nasi  uczniowie nie tylko zasiedli wśród widowni liczącej ponad 600 osób, ale również stanęli za mównicą, aby udowodnić stanowisko swojej drużyny wobec tezy. Kamila Drygała była przedstawicielką strony opozycji, a Michalina Puwalska, propozycji. Po burzliwym głosowaniu wygrała strona potwierdzająca tezę, czyli propozycja. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia zapisu z debaty załączonego niżej.

 
Michalina Puwalska 2g ;  foto Kajetan Kołodziejski  1e