Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Nasz szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy GADAJĄCE GŁOWY został zaproszony na nagranie audycji w Radiu Gdańsk. Ada Kołodziejczak, Bartek Deklewa i Pan Wojtek Kulling udzielili wywiadu

https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/mamo-tato-ratuj/item/84557-mlodziez-lepiej-rozumie-problemy-jesli-oglada-film-w-ktorym-jest-o-nich-mowa-obraz-dociera-lepiej-niz-to-co-czytaja?fbclid=IwAR2krum-Gq7n7dq85KmvMk2jXw0Anp95Y6QVsxWWfpE1jFwJXMRpuImcWDo

 Pani Redaktor Joannie Matuszewskiej. Tematem wywiadu był wpływ sztuki filmowej na młodego człowieka. Audycji będzie można wysłuchać w najbliższą środę 24 października o godzinie 18.10