Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

19 października 2018 r. w pogodny choć chłodny piątek odbył się IV Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej, organizowany od czterech lat przez IX LO

w rocznicę śmierci Pani Prezydent. W tym roku uczestnikami imprezy było około 170 uczniów szkół gdyńskich: I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej nr 8 i IX Liceum Ogólnokształcącego.

Rajd rozpoczął się tradycyjnie na Cmentarzu Witomińskim, gdzie na grobie Pani Prezydent Franciszki Cegielskiej złożyliśmy kwiaty. Potem, korzystając z ostatniego słonecznego dnia pięknej, złotej jesieni, zaczęliśmy wędrówkę w stronę „Dziewiątki”. Trasa marszu przebiegała początkowo ulicami Gdyni w kierunku morza, a potem lasem rezerwatu Kępy Redłowskiej w stronę Gdyni Orłowa. 
Grupę jak zawsze prowadził Pan Marek Romanowski (KTP PTTK Marynarki Wojennej „Marwojek”) pod opieką druhów z Ochotniczej Straży PożarnejPo przejściu około 10 kilometrów dotarliśmy do szkoły. 

Czekała tam na nas  gorąca grochówka (ugotowana przez Pana Bogdana Dzwonkowskiego dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni Pana Krzysztofa Jankowskiego i serwowana przez Druha OSP Pana Jerzego Kulczyka) oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat Gdyni i jej historii w Polsce Niepodległej pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ SPRAWIŁA, ŻE POWSTAŁA GDYNIA”.

Cała impreza była możliwa dzięki finansowemu wsparciu:

Pana Senatora RP Sławomira Rybickiego
Pana Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke
 
Urzędu Miasta Gdyni

DZIĘKUJEMY!!!

tekst:Katarzyna Szymańska; foto:Agnieszka Brudnicka, Wiesław Niemociński, Adam Labuhn