Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

19 października 2018 r. w pogodny choć chłodny piątek odbył się IV Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej, organizowany od czterech lat przez IX LO

w rocznicę śmierci Pani Prezydent. W tym roku uczestnikami imprezy było około 170 uczniów szkół gdyńskich: I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej nr 8 i IX Liceum Ogólnokształcącego.

Rajd rozpoczął się tradycyjnie na Cmentarzu Witomińskim, gdzie na grobie Pani Prezydent Franciszki Cegielskiej złożyliśmy kwiaty. Potem, korzystając z ostatniego słonecznego dnia pięknej, złotej jesieni, zaczęliśmy wędrówkę w stronę „Dziewiątki”. Trasa marszu przebiegała początkowo ulicami Gdyni w kierunku morza, a potem lasem rezerwatu Kępy Redłowskiej w stronę Gdyni Orłowa. 
Grupę jak zawsze prowadził Pan Marek Romanowski (KTP PTTK Marynarki Wojennej „Marwojek”) pod opieką druhów z Ochotniczej Straży PożarnejPo przejściu około 10 kilometrów dotarliśmy do szkoły. 

Czekała tam na nas  gorąca grochówka (ugotowana przez Pana Bogdana Dzwonkowskiego dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni Pana Krzysztofa Jankowskiego i serwowana przez Druha OSP Pana Jerzego Kulczyka) oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat Gdyni i jej historii w Polsce Niepodległej pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ SPRAWIŁA, ŻE POWSTAŁA GDYNIA”.

Cała impreza była możliwa dzięki finansowemu wsparciu:

Pana Senatora RP Sławomira Rybickiego
Pana Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke
 
Urzędu Miasta Gdyni

DZIĘKUJEMY!!!

tekst:Katarzyna Szymańska; foto:Agnieszka Brudnicka, Wiesław Niemociński, Adam Labuhn