Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

19 października 2018 r. w pogodny choć chłodny piątek odbył się IV Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej, organizowany od czterech lat przez IX LO

w rocznicę śmierci Pani Prezydent. W tym roku uczestnikami imprezy było około 170 uczniów szkół gdyńskich: I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej nr 8 i IX Liceum Ogólnokształcącego.

Rajd rozpoczął się tradycyjnie na Cmentarzu Witomińskim, gdzie na grobie Pani Prezydent Franciszki Cegielskiej złożyliśmy kwiaty. Potem, korzystając z ostatniego słonecznego dnia pięknej, złotej jesieni, zaczęliśmy wędrówkę w stronę „Dziewiątki”. Trasa marszu przebiegała początkowo ulicami Gdyni w kierunku morza, a potem lasem rezerwatu Kępy Redłowskiej w stronę Gdyni Orłowa. 
Grupę jak zawsze prowadził Pan Marek Romanowski (KTP PTTK Marynarki Wojennej „Marwojek”) pod opieką druhów z Ochotniczej Straży PożarnejPo przejściu około 10 kilometrów dotarliśmy do szkoły. 

Czekała tam na nas  gorąca grochówka (ugotowana przez Pana Bogdana Dzwonkowskiego dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni Pana Krzysztofa Jankowskiego i serwowana przez Druha OSP Pana Jerzego Kulczyka) oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat Gdyni i jej historii w Polsce Niepodległej pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ SPRAWIŁA, ŻE POWSTAŁA GDYNIA”.

Cała impreza była możliwa dzięki finansowemu wsparciu:

Pana Senatora RP Sławomira Rybickiego
Pana Posła na Sejm RP VIII Kadencji Kazimierza Plocke
 
Urzędu Miasta Gdyni

DZIĘKUJEMY!!!

tekst:Katarzyna Szymańska; foto:Agnieszka Brudnicka, Wiesław Niemociński, Adam Labuhn