Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

którego organizatorem byli nauczyciele wychowania fizycznego IX LiceumOgólnokształcącego w Gdyni. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych, nauczyciele naszego liceum oraz uczniowie zaprzyjaźnionego VI LO i sąsiadującego z nami Zespołu Szkół  nr 5.


Szkoła nasza nosząca imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, w taki sposób uczciła pamięć tego historycznego wydarzenia i uhonorowała tych, którzy wywalczyli wolność dla Polski i Polaków. 10 sztafet 10 osobowych przebiegło po 1 km,  co dało dystans 100 km.
Pomimo zapowiadającej się początkowo niesprzyjającej aury, tuż przed biegiem zaświeciło słońce i piękna pogoda towarzyszyła nam przez całą imprezę, potęgując radość i wspaniałą atmosferę. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a szkoły puchar za uczestnictwo.

 


Pierwsza na metę wbiegła sztafeta klasy I D wygrywając sportową rywalizację, ale zwycięzcami byli wszyscy startujący w tym biegu. Zmagania biegających po niełatwej trasie wspomagali licznie zgromadzeni kibice, którzy dopingując swoje koleżanki, kolegów oraz grono pedagogiczne, tworzyli piękną oprawę w biało - czerwonych barwach. Przez cały czas trwania biegu na każdego czekał bufet z wodą, gorącą herbatą i kawą oraz słodki poczęstunek.
Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację i przebieg tej imprezy serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wyniesione wrażenia i związane z nią emocje były pozytywne iradosne.

 

 

tekst: Dorota Szatrowska; zdjęcia Kajetan Kołodziejski