Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

którego organizatorem byli nauczyciele wychowania fizycznego IX LiceumOgólnokształcącego w Gdyni. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych, nauczyciele naszego liceum oraz uczniowie zaprzyjaźnionego VI LO i sąsiadującego z nami Zespołu Szkół  nr 5.


Szkoła nasza nosząca imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, w taki sposób uczciła pamięć tego historycznego wydarzenia i uhonorowała tych, którzy wywalczyli wolność dla Polski i Polaków. 10 sztafet 10 osobowych przebiegło po 1 km,  co dało dystans 100 km.
Pomimo zapowiadającej się początkowo niesprzyjającej aury, tuż przed biegiem zaświeciło słońce i piękna pogoda towarzyszyła nam przez całą imprezę, potęgując radość i wspaniałą atmosferę. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a szkoły puchar za uczestnictwo.

 


Pierwsza na metę wbiegła sztafeta klasy I D wygrywając sportową rywalizację, ale zwycięzcami byli wszyscy startujący w tym biegu. Zmagania biegających po niełatwej trasie wspomagali licznie zgromadzeni kibice, którzy dopingując swoje koleżanki, kolegów oraz grono pedagogiczne, tworzyli piękną oprawę w biało - czerwonych barwach. Przez cały czas trwania biegu na każdego czekał bufet z wodą, gorącą herbatą i kawą oraz słodki poczęstunek.
Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację i przebieg tej imprezy serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wyniesione wrażenia i związane z nią emocje były pozytywne iradosne.

 

 

tekst: Dorota Szatrowska; zdjęcia Kajetan Kołodziejski