Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Nasza biblioteka wreszcie ma swój ekslibris. Z prac, które wpłynęły na konkurs wybraliśmy dwie wyróżniające się ...

i ich autorkom przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody główne w postaci bonów do Empiku. Aleksandra Koleśnik z kl. IIc i Martyna Kupczyk z Ib zaprojektowały graficzny znak własnościowy książek ze szkolnej biblioteki i na podstawie ich projektu zostały wykonane profesjonalne pieczątki, które ozdobią wszystkie egzemplarze literatury pięknej oraz popularnonaukowej. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczennic oraz pieczątek dla bilioteki. 
15 listopada nagrody i dyplomy wręczyła w bibliotece Pani Dyrekor Krysztofowicz, a Ola i Martyna symbolicznie przystawiły swoje pieczątki na pierwszych egzemplarzach książek.

Barbara Buller