Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 23 listopada uczniowie naszej szkoły zaśpiewali dla świata w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Nauczycielki języka angielskiego Katarzyna Skibowska-Bąkała oraz Anna Krause z ogromnym wsparciem Samorządu Uczniowskiego...

zaprosiły uczniów do wspólnego wykonania piosenki Michela Jacksona "Heal the World". Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli wyzwanie i z dziesiątek gardeł popłynęła pieśń zachęcająca do walki o lepszy świat.

Celem edukacji globalnej jest uwrażliwianie młodych ludzi wobec problemów i potrzeb otaczającego nas świata oraz rozbudzanie świadomości, poczucia współodpowiedzialności za to, jak ten świat wygląda. Młodzież IX Liceum kolejny raz udowodniła, że nie są jej obce problemy, z jakimi borykają się ludzie w różnych częściach naszego Globu oraz, że nie jest wobec nich obojętna. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!