Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

W dniu 23 listopada uczniowie naszej szkoły zaśpiewali dla świata w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Nauczycielki języka angielskiego Katarzyna Skibowska-Bąkała oraz Anna Krause z ogromnym wsparciem Samorządu Uczniowskiego...

zaprosiły uczniów do wspólnego wykonania piosenki Michela Jacksona "Heal the World". Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli wyzwanie i z dziesiątek gardeł popłynęła pieśń zachęcająca do walki o lepszy świat.

Celem edukacji globalnej jest uwrażliwianie młodych ludzi wobec problemów i potrzeb otaczającego nas świata oraz rozbudzanie świadomości, poczucia współodpowiedzialności za to, jak ten świat wygląda. Młodzież IX Liceum kolejny raz udowodniła, że nie są jej obce problemy, z jakimi borykają się ludzie w różnych częściach naszego Globu oraz, że nie jest wobec nich obojętna. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!