Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W środę 19 grudnia 2018 roku w gdyńskiej Dziewiątce miała miejsce kolejna edycja konkursu kolęd i piosenek świątecznych w językach obcych.Jak każdego roku, wydarzenie nie obyło się bez wielkich emocji, które towarzyszyły wystąpieniu każdej z klas pierwszych.

Szczególne rozczulenie wzbudziło pojawienie się pupila, psa-terapeuty jednej z uczennic klasy 1A, Julii Erecińskiej - pieska imieniem Joker, rasy hovawart. 
Jury miało szczególną trudność z wytypowaniem zwycięzców tegorocznej edycji. W wyniku burzliwych obrad, 1 miejsce zajęła klasa 1E, 2 miejsce - 1A, a 3 miejsce - 1B. Jednakże wszystkie klasy zaprezentowały się świetnie i dobrze się razem bawiły. 

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie, nauczycielom i nauczycielkom za pomoc w przygotowaniach do konkursu, Dyrekcji za obecność oraz Radzie Rodziców za przybycie i ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz upominków dla wszystkich uczestników.

tekst: Zuzanna Lucewicz, klasa 2e; foto: Gabriela  Reclaw