Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

W IX LO świętowaliśmy nadchodzące Boże Narodzenie po kaszubsku, w nawiązaniu do starej tradycji Gwiazdki, czyli grupy kolędniczej odwiedzającej domy w czas adwentu i wigilii. W zgodzie z dawnym zwyczajem rozbrzmiewała muzyka akordeonów, maszkarony straszyły i bawiły, dobro triumfowało, anieli śpiewali.

Młodzież zaangażowała się w odtworzenie obyczaju z dbałością o strój, język i rekwizyty. Była to przy okazji lekcja historii naszego regionu. Wystąpiła klasa Ie, maszkarony przygotowali uczennice i uczniowie z klasy IIf.
Opieka artystyczna: Beata Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk