SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W drugim tygodniu września uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym i przyrodniczym zostali zaproszeni przez Koordynatorów Pomorskiego College’u Medycznego przy GUM-edzie na Szkołę Letnią (Summer School). Polsko-włoska konferencja naukowa odbywała się pod hasłem: "Molecular aspects of Western Style Diet" i trwała cztery dni. Był to czas warsztatów laboratoryjnych, wykładów w języku polskim i angielskim oraz integracji z zaproszonymi gośćmi z Włoch.

Tematy wykładów i warsztatów Pomorski College Medyczny opublikował na swojej stronie Facebook – zainteresowanych odsyłam (https://www.facebook.com/PoCoMed/photos/pcb.732229100523527/732227930523644/?type=3&theater)

MałgorzataTuryn