SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W dniu 30 września grupa uczennic z klas 2b i 2g wzięła udział w warsztatach z biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Są one elementem programu edukacyjnego, w którym bierze udział IX LO we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin na temat „Hydrozagadka, czyli co się dzieje z wodą w roślinie” prowadziły: dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz i mgr Martyna Zalewska. Zaczęło się od ciekawego wykładu „Gospodarka wodna komórek i tkanek”.

Następnie w pracowni wykonano różne doświadczenia m. in.:

- badano zjawiska osmotyczne, m.in. plazmolizę kapturową
- sprawdzano wpływ różnych czynników na przepuszczalność błon plazmatycznych
Przy okazji udziału w zajęciach uczennice poznały bogate wyposażenie pracowni biologicznych i przeprowadzały ciekawe eksperymenty.
Na zakończenie omówiono wnioski wynikające z wykonanych eksperymentów i dokonano podsumowania.
Forma warsztatów pozwala z bliska przyjrzeć się pracy biologa i zawsze jest wysoko oceniana przez uczestników.