SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Klasy 1B2 oraz 1G2 - biologiczno-chemiczna oraz przyrodnicza, spędziły dwa dni (26.09-27.09.19) w Łapinie Kartuskim. Dzięki wielu formom aktywności na łonie natury prowadzonym przez profesjonalnych animatorów,  mieliśjmy możliwość bliżej się poznać i spędzić ciekawie czas. Najwięcej emocji wzbudził wieczorny bieg na orientację w lesie, podczas którego spotkaliśmy dziki!

Wspólne wykonywanie zadań nauczyło nas współpracy i słuchania siebie nawzajem. Traktowaliśmy wszystkie zadania jako zabawę, dlatego też w żadnej z konkurencji nie było przegranych. Możemy powiedzieć, że był to dobry i owocny dla nas czas.

tekst: P. Mońka 1B2 ; foto: G. Reclaw, N. Rój