SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Dnia 3 października grupa uczennic i uczniów z klasy IIB i II E pod opieką nauczyciela historii oraz głównego koordynatora Pawła Walaszka zorganizowała Grę Miejską „Wojna obronna Polski w 1939 roku – wydarzenie, o którym nie wolno zapomnieć”, która skierowana była do uczennic i uczniów gdyńskich szkół podstawowych. Główny patronem imprezy był Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z Warszawy, z którym od kwietnia 2019 roku ściśle współpracuje nasza szkoła.   Uczestnicy po krótkim omówieniu celów oraz głównych zasad gry ruszyli z mapami w ręku w piękne rejony Orłowa, aby zmierzyć się z zadaniami, które czekały na nich w wyznaczonych punktach.

Ostatecznie zwycięzcami gry zostali przedstawiciele       ZSP nr 2 w Gdyni, którzy otrzymali z rąk pani dyrektor Wiesławy Krysztofowicz puchar, medale oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy w przyszłym roku.