SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W dniach 7-11 października 2019r. w naszej szkole gościły delegacje uczniów i nauczycieli z Włoch, Turcji, Rumunii i Wielkiej Brytanii . Z wizytą studyjną przyjechało 24 uczniów i 9 nauczycieli, którzy w ramach europejskiego programu „Erasmus +” wspólnie z uczniami i nauczycielkami  IX Liceum w Gdyni realizują projekt współpracy wielostronnej, którego celem jest planowanie kariery zawodowej, innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia oraz odnalezienie siebie na współczesnym europejskim rynku pracy.

Szkolną koordynatorką projektu jest Danuta Paszak – doradca zawodowy i nauczycielka języka angielskiego, w projekcie uczestniczą również nauczycielki: Katarzyna Pucyło- doradca zawodowy i nauczycielka języka angielskiego, Gabriela Reclaw – nauczycielka języka hiszpańskiego i francuskiego, Anna Krause – nauczycielka języka angielskiego i Magda Wojculewicz –Grabowska- nauczycielka języka angielskiego. W poniedziałek 7 października 2019r. odbyło się rozpoczęcie wizyty w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Uroczystości otwarcia dokonała dyrektorka szkoły Wiesława Krysztofowicz oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Gdyni.

Powitanie uświetniła grupa młodzieży naszej szkoły prezentująca tradycje i kulturę Kaszub.

 

W ciągu pięciodniowego pobytu w IX Liceum goście zwiedzili szkołę i poznali jej funkcjonowanie podczas codziennych rozmów z władzami, nauczycielami oraz społecznością szkoły. W ramach prac projektowych zapoznali się z inicjatywami młodych przedsiębiorców, uczestniczyli w wizytach studyjnych. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym poznali sposoby wspierania młodych przedsiębiorców oraz mogli skonfrontować z ekspertkami swoje pomysły na biznes. Natomiast wizyta w firmie Refinitiv dostarczyła im wiedzy na temat procesów rekrutacji i wymagań wobec kandydatów w międzynarodowych korporacjach. Takie formy wymiany doświadczeń to też doskonały sposób na poszerzenie wiedzy o Europie i zdobycie wiedzy na temat europejskiego rynku pracy.

 

Działania projektowe to również możliwość poznania walorów turystycznych regionu ,kultury i tradycji. Nasi goście odkryli uroki naszego miasta podczas gry miejskiej, podziwiali Sopot, zwiedzili Teatr Szekspirowski, Stare Miasto w Gdańsku oraz poznali smak toruńskich pierników podczas zwiedzania miasta Mikołaja Kopernika .

Wizyty studyjne w szkołach partnerskich są jednym z wielu zadań projektowych, podczas których uczniowie poznają swoich rówieśników oraz zasady funkcjonowania szkół w Europie.

Goście pomimo tego, że mogli przekonać się o zmienności polskiej, jesiennej pogody zachwyceni byli pięknem krajobrazu i architektury zwiedzanych miast, możliwościami rozwijania działalności gospodarczej start-upów, ale przede wszystkim polską gościnnością.