SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Ponad 200 osób wzięło udział 15 października w uroczystościach 80. rocznicy masowych wysiedleń ludności polskiej z Gdyni przez okupanta niemieckiego. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych z prezesem Benedyktem Wietrzykowskim. Przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na fasadzie dworca PKP Gdynia Główna zapalono znicze i złożono wieńce. 

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Gdynian Wysiedlonych. Tam wysłuchano przemówień oraz wręczono odznaczenia, dyplomy i medale Pro Patria. Na zakończenie pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. IX Liceum Ogólnokształcące reprezentowała dyrektor Wiesława Krysztofowicz z delegacją uczniów i pocztem sztandarowym.

 

 

W dniu 19.09.1939r. Hitler wizytował Gdynię i podjął decyzję, że zmieni ją w niemieckie miasto o nazwie Gotenhafen. Przez cały okres II Wojny Światowej z Gdyni wysiedlono prawie 80000 mieszkańców, z których większość zginęła. Równocześnie dokonywano masowych egzekucji całych grup ludności w lasach piaśnickich i w KL Stutthof. Sprawa wysiedleń gdynian jest niewystarczająco eksponowana w polskiej historii. Stowarzyszenie zamieszcza liczne informacje na stronie internetowej http://www.sgw.com.pl/ . Jest tam na przykładzie losów zabranego rodzicom sześcioletniego gdynianina Michała opisana historia wywożenia z Gdyni polskich dzieci w celach germanizacji. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zorganizowało dziewięć sesji popularnonaukowych na temat wysiedleń gdynian. Dorobek sesji publikowany jest w postaci książek. Komplet książek z tych sesji został przekazany przez Benedykta Wietrzykowskiego na ręce dyrektor Wiesławy Krysztofowicz.