SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

23 października w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku przy pięknej ulicy Mariackiej odbyło się spotkanie literackie  z pisarką p. Barbarą Piórkowską, w którym uczestniczyły Laura Lipska i Angelika Kreft z klasy IA1 oraz Maciej Kowalski z klasy 1A2.

Biorą oni udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym organizowanym przez wymienioną bibliotekę i w teście na temat "Szklanki na pająki" autorstwa p. Piórkowskiej osiągnęli najwyższe wyniki.

  Pisarka opowiadała o procesie twórczym, o więzach rodzinnych, które wpłynęły na powstanie książki o wielopokoleniowej rodzinie oraz odpowiadała na liczne pytania młodzieży. Wiele czytelniczek ustawiło się w kolejce po autograf autorki z własnym egzemplarzem książki. Laura też.

Barbara Buller - opiekunka Wielkiego Maratonu Czytelniczego