SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Inauguracja zajęć na Pomorskim College’u Medycznym odbyła się w tym roku w środę 23 października. Uczennica klasy 2B Magdalena Motycka odebrała podczas niej nagrodę - II miejsce w konkursie wiedzy z zakresu „Molecular Impact of Western Style Diet” zorganizowanym podczas tegorocznej Summer School.

Wykład inauguracyjny pod tytułem: "Mimiwirusy, nowa czy bardzo odległa filogenetycznie linia życia?" wygłosił prof. dr hab. n. med. Michał Wożniak, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej GUM'ed. Zaczynamy nowy rok akademicki!

Małgorzata Turyn