SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Deutsch muss nicht langweilig sein - (Niemiecki nie musi być nudny)

Na lekcjach języka niemieckiego pierwszy miesiąc nauki w klasach pierwszych upłynął nam na powtórkach i porządkowaniu wiedzy.

Zagadnienia gramatyczne i leksykalne ćwiczyliśmy w sposób tradycyjny jak i z użyciem gier aktywizujących, takich jak: bingo, bum, bomba, memory. Biernik rzeczowników i nazwy zwierząt utrwalaliśmy grając w grę karcianą, a pytania ogólne - w grę „Znajdź kogoś kto…” .

 

 

 

 

 

Ponieważ kończymy właśnie dział rodzina, przygotowałam dla Was ćwiczenia powtórkowe w aplikacji learningApps (koniugacja czasowników, zaimki dzierżawcze, deklinacja rzeczowników w mianowniku i bierniku). Zeskanujcie więc kody QR i bawcie się dobrze(viel Spaß) Pamiętajcie również, że na quizlecie czekają na Was słówka.

zaimki dzierżawczeczasowniki nieregularne lukimilionerzy mianownikbiernik2 wersjekoniugacja czasownika regluarnego 1

 

 W klasie o profilu rozszerzonym (IIbdf) języka niemieckiego korzystaliśmy również z różnorodnych gier aktywizujących, takich jak: Kaboom, Spielkarten, memory, story cubes.

     

 

                 

 

Mam nadzieję, że zastosowane na lekcjach gry urozmaiciły nasze zajęcia i spowodowały, że czas płynął Wam szybciej i że niemiecki nie wydaje się Wam już tak trudny (Deutsch ist nich so schwer)

Edyta Delekta