SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Koniec października to tradycyjnie czas, aby wyruszyć na kolejny Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej. W tym roku wędrowaliśmy w dniu 25.10.2019 r.

Ponieważ Rajd organizowany jest z okazji rocznicy śmierci Pani Prezydent, z samego rana delegacja Rajdu na grobie Franciszki Cegielskiej złożyła kwiaty i zapaliła symboliczne światełko.
Trasa Rajdu (prowadzona jak zazwyczaj przez Pana Marka Romanowskiego z KTP "Marwojek") przebiegała w okolicy Gdyni Orłowa i mijała na trasie rzekę Kaczą, Potok Kolibkowski i  Potok Swelini.

Każda drużyna turystyczna, a było ich w tym roku dziewięć, dostała na trasę kartę zadań do wykonania. Na zakończenie Rajdu, przy ognisku i pieczonych kiełbaskach, karty zostały sprawdzone i wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 17, a trzecie - Szkoła Podstawowa nr 8. Gratulujemy.

Katarzyna Szymańska