SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, który odbędzie się  26. 11.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Rejonowej Komisji Konkursowej - Rejon 6 - Gdynia 3

IX LO ul. Orłowska 57, Gdynia    

 

Nazwisko

Imię (imiona)

Nazwa i adres szkoły

Bojanowska Antonina Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Daraż Amadeusz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni, ul. Łowicka 41
Dmochowska Janina Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Figura- Schoenhals Kaszmir Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Gajór Maja Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Gdyni, ul. Tatrzańska

Kaliszczak

 

Jan

Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41

 

Kowalczyk Szymon Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Kozdroń Mateusz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kręcicki Tobiasz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kucharski Maksym Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kusz Igor Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Lengier Maja Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka
Mirkowicz Barbara Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Ostrowski Przemysław Prywatna Szkoła podstawowa Liber w Gdyni, ul. Żeromskiego 26
Piasek Antoni Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Sprzączkowska Marta Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Wesołowska Lena Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Wiśniewska Matylda Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, ul. Tatrzańska
Zagórska Zofia Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41