SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

5 listopada na terenie Zespołu Pałacowo Dworskiego na Kolibkach odbył się sztafetowy Międzyszkolny Bieg Niepodległości, w którym brali dział uczniowie klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego oraz zaprzyjaźnione gdyńskie szkoły: VI LO i Szkoła Podstawowa nr 8. W biegu wzięło udział 14 sztafet, z czego 12 tworzyli uczniowie naszej szkoły.

Pomimo niesprzyjającej początkowo pogody, udało nam się w pełni przeprowadzić te zawody we wspaniałej atmosferze i przy cudownym dopingu licznie zgromadzonej publiczności.

Trasa była trudna i bardzo wymagająca, jednak waleczność jaką pokazali uczniowie podczas biegu była imponująca. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a szkoły puchar za uczestnictwo w tym biegu. Pierwsza na metę wbiegła sztafeta VI LO wygrywając nieznacznie sportową rywalizację ze sztafetą IX LO - klasą 1C2, ale zwycięzcami byli wszyscy startujący w tym biegu. Przez cały czas trwania biegu, na każdego czekał bufet z wodą, gorącą herbatą i kawą oraz słodki poczęstunek. Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację i przebieg tej imprezy serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wyniesione wrażenia i związane z nią emocje były pozytywne i radosne. Głównym organizatorem Biegu Niepodległości byli nauczyciele wychowania fizycznego naszego liceum.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Foto: Karolina Ptaszyńska 1E2