SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W środę 6 listopada, w naszym liceum z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości odbył się  szkolny konkurs historyczny pt. „Polskie drogi do Niepodległości”. Jego głównym celem była popularyzacja wśród naszych uczniów wiedzy o najnowszej historii Polski. 

 Wcześniej przeprowadzone eliminacje wyłoniły trzy osobowe reprezentacje klasowe, które rywalizowały o miano najlepszej. 

Nad całością czuwało jury pod przewodnictwem nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca.

Obok niego zasiadła przedstawicielka Samorządu Szkolnego Zuzanna Dziedzic z klasy II D i wicedyrektor p. Marcin Góralski.

Wynik, po zaciętej, dwugodzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy historycznej oraz umiejętnościami jej prezentowania był następujący:

I miejsce reprezentacja klasy II A w składzie; Natalia Pionke, Jakub Lesner i Adrian Gawdzik.

II miejsce  reprezentacja klasy II E w składzie; Ewa Piekarz, Malwina Wilkowska i Iga Kwintkiewicz.

III miejsce reprezentacja klasy 1 A1 w składzie; Mikołaj Formella, Piotr Frischke  i Michał Matysiak.

IV miejsce reprezentacja klasy 1 F1 w składzie; Agnieszka Ozimkiewicz, Filip Dambek i Kamil Pietrzak.

V miejsce ex aequo klasa 1 A2 (Kamil Jeżyk, Filip Chmielewski i Zofia Pietrzak) i klasa 1 E1 (Natalia Wach i Julianna Sołdańska)

   Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, okolicznościowymi nagrodami i pucharami. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, zostana wręczone przez p. dyrektor Wiesławę Krysztofowicz i p. prof. Daniela Dudę na uroczystej akademii w piątek 8 listopada.

Leszek Sobieraj